โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย "สื่อสร้างสรรค์ปั้น