โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site แบบแบ่ง 2 กลุ่มสลับวันมาเรียน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น