โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ 4 มิถุนายน2564. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่นเพื่อติดตามความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564.